I N K   M E T A L
Hannya
Ko-omote
The Monkey King
Kobeshimi
Kokushikijo
Raiden
Raijin
Tengu
Crow Tengu
Hyottoko
Shishiguchi
Yakan
Kappa
Tsuri-manako
Sanko-jo
Ikkaku-Sennin
Hannya Bead / Silver
The Monkey King Bead /Silver
Raijin Bead / Silver
Raiden Bead / Silver